Dotacje UE

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. "IZI" Zbierańska – Fraś Beata
Tytuł Projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali
działalności eksportowej
Wkład Unii Europejskiej: 10 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych
Wartość projektu: 12 500,00 PLN
Okres realizacji: 10.05.2010 – 09.11.2010

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

logotypy-ue.jpg

IZI SPORT © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.  Realizacja  intersum.pl